Ana sayfa Bilim Dünyanın Eski İkliminin Yeni Modeli Geleceğimizle İlgili Korkunç Sonu Gösteriyor!

Dünyanın Eski İkliminin Yeni Modeli Geleceğimizle İlgili Korkunç Sonu Gösteriyor!

1090
0

Şüphesiz insanlık üzerinde yaşadığı gezegeni daha iyi tanıma yoluyla kendi ve gezegeninin geleceği hakkında öngörülerde bulunabilir.

Bu öngörüler içinde iklim değişikliği ön plana çıkmakta. Gezegenin milyonlarca yıl önceki atmosferini tahmin ederek, gelecekte bizleri neyin beklediğini daha iyi anlayabilir ve önlem alabiliriz.

Bugün ”Science Advances’’, dergisinde yayınlanan çalışmada bu konuya yer verilmiş. Araştırmacılar 50 milyon yıl öncesine giderek Eosen devrini simüle etmeyi başardılar. Bugüne göre karşılaştırdıklarında ise sıcaklığın 25 Fahrenheit (-3.89 C) daha fazla olduğu keşfedildi.

Bu modelin sonucu jeolojik kalıntılar göz önünde bulundurularak, Eosen dönemi içerisinde CO2 miktarının atmosferde oldukça fazla olduğu gözlenmekte. Dolayısıyla buradan yapılan çıkarımda ise CO2 seviyesinin artmasının ciddiyeti tekrar vurgulanmakta.

Bu tarz hazırlanan modellerin önemi ise bilim insanları tarafından anlaşılmış durumda olup, her simülasyon çalışması bilim insanlarının geleceğin iklim koşullarını daha doğru tahmin sağlamaktadır.

Bu iklim modellerini geleceğin tahminlerini  yapmak için sürekli kullanıyoruz. Ve bildiğimiz, gelecekteki iklim, yaşadığımız ve gözlemlediğimizden çok farklı olabilir” Araştırmanın baş yazarı ve doktora sonrası araştırmacısı Jiang Zhu Michigan Üniversitesi.

Temsili: İnsanlık ve Geleceği

Zhu, Eosen sırasında atmosferin bugünkü karbon dioksit konsantrasyonunun iki katından fazla olduğunu söyledi. Fakat şimdiye kadar, modeller onu doğru şekilde simüle etmedi.

Bu modelin hesaplamaları, jeolojik kanıtlara dayanarak bilim adamlarının zaten bildikleriyle eşleşiyordu: Dünya, Eosen döneminde küresel olarak ılık sıcaklıklara sahipti, kutuplar ve ekvator arasındaki sıcaklıklarda sadece küçük bir fark vardı. Çağ, 5 ila 9 santigrat derece sıcaklık artışıyla başladı.

Eosen başlamadan önce ise global deniz seviyelerinin bugünden 40-100 metre daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Sonra kutup bölgelerinde yeterli sıcaklık seviyesi oluşmadığından buzlar oluşmadı ve deniz seviyesi artmaya devam etti. Kuzey kutup dairesinde o yıllarda palm ağaçları, timsahlar ve kaplan köpek balıkları gözlenmekteydi.

Buradan yola çıkarak insanlığın gelecekte kutuplarda kahve tarımı yapabileceğini söylemek yanlış olmaz. (Tabi her şey beklediğimiz kadar kötü gider ve müdahale etmezsek.)

Eosen Bize Gelecekte Neler Yaşanabileceğiyle Alakalı Bilgiler Verebilir

Yüzyılın sonuna kadar sera gazı emisyonlarını engellemezsek, Dünya atmosferindeki CO2 konsantrasyonunun milyonda 1.000 parçaya ulaşabileceği tahmin ediliyor; bu neredeyse, Eosen çağının başındaki seviye ile aynıdır.

Şu an CO2 konsantrasyonu milyonda 415 ”

Nihai olarak; Zhu çalışmasında bizlere jeolojik veriler ile iklim verilerinin güzel bir kombinasyonunu göstermiş bulunmakta. Bu ve bu gibi çalışmalar hızla artmakta. Önemli olan ise keşifler ve öngörüler sonucunda devletlerin/hükümetlerin bu gibi sorunlara yönelip çözümler araması.

-Science is Everything-

İleri Okumalar İçin;

Changes in productivity and carbon storage of grasslands in China under future global warming scenarios of 1.5 °C and 2 °C Wang et al., Journal of Plant Ecology

Effects of wildfire on soil respiration and its heterotrophic and autotrophic components in a montane coniferous forest Song et al., Journal of Plant Ecology

Carbon dioxide and pH effects on temperature-sensitive and -insensitive hypothalamic neurons Chadwick L. Wright et al., Journal of Applied Physiology, 2007

Marching for climate and youth’s future Victor Kristof, Paediatrics Open, 2019